Starting a business in Libya

Maximum sum hvordan 33044

Du kan sommetider få brug for matematisk at kombinere værdier i dine data. Sometimes you want to mathematically combine values in your data. Den matematiske handling kan f. The mathematical operation could be sum, average, maximum, count, and so on. Når du kombinerer værdier i dine data, kaldes det aggregering.

Landeprofil Libyen

Efterløn er en mulighed for at forlade arbejdsmarkedet, før du når folkepensionsalderen. Der gælder forskellige regler for, hvornår man kan gå på efterløn, og da længe du kan få efterløn. Det kommer an på, hvornår du er født. Der kom nye regler foran efterløn 1. Du skal søge din a-kasse om efterløn. Og du kan tidligst få efterløn fra det tid, hvor din a-kasse har modtaget din skriftlige ansøgning. Du skal være akademimedlem af en dansk a-kasse, når man går på efterløn, og du barriere bevare dit medlemskab af a-kassen indenunder hele efterlønsperioden.

Overblik over alderen for at få efterløn

Man kan søge om pensionstillæg som tillæg til din folkepension. Beløbet afhænger af, om du har anden indtægt plus om du er enlig, gift ellers samboende. Har du indtægt ud på folkepensionen, har det betydning for, da meget du kan få i pensionstillæg.

Landeprofil Belgien

Aggregeringsfunktioner, som opsummerer en række tal. Aggregate functions that summarize a set of numbers. Funktionen Average beregner gennemsnittet ellers middelværdien af dens argumenter. The Average function calculates the average, or arithmetic mean, of its arguments. Funktionen Max finder den største værdi. The Max function finds the maximum value. Funktionen Min finder den mindste værdi. The Min function finds the minimum value.

Comments

173174175176177178179180181