Opslag: Pulje til særlig indsats for ledige over 50 år

Nyt tilbud runner

Info Tidlig forebyggende indsats for voksne Den 1. Det er frivilligt, om kommunen vil oprette tilbuddene. De nye regler i servicelovens § 82 a til § 82 d gennemgås i det følgende.

Erfaringer fra tidligere indsatser til målgruppen

Af puljeopslaget fremgår det, at det vil være et krav, at tilbuddet omkring en særlige tilrettelagte indsats igangsættes før for 3 måneders fra visitationen. Spørgsmålet er, hvornår visitationen tælles fra? Er det når personen bliver meldt arbejdsledig - eller når den ledige bliver udpeget til at være en segment af det særlig tilrettelagte tilbud? Man ledige i målgruppen kan derfor både være nyledige - og personer, hvordan har været ledige over en mere periode. Det fremgår af puljeopslaget, at der vil blive lagt vægt på en ambitiøs volumen i antal deltagere. Da vi er en lille primærkommune, med et begrænset antal ledige pr. målgruppen, ønsker vi at få dette uddybet. Muligvis er det ikke relevant for os at søge?

Secondary navigation

Forhenværende indsats skal hjælpe nye forældre under på vej Ny forskning om forhenværende indsats har fået kommunen til at tilbyde førstegangsfødende besøg og øget bevågenhed både under graviditeten og i barnets første år. En tidligere og tættere kontakt mellem forældrene og sundhedsplejersken kan forebygge, at eventuelle mindre helbreds- ellers trivselsmæssige problemer vokser sig til større problemer i familien. Det er aldeles af Sårbare Børn- og Ungeudvalgets anbefalinger i arbejdet med at styrke det specialiserede børneområde, som Børne og Skoleudvalget nu har taget beslutning om at gennemføre, fortæller formanden for Børne- plus Skoleudvalget, Daniel E. Hansen V. Alle er blevet klogere på, hvor der er behov for at sætte ind, så vi mere systematisk kan tilbyde hjælp til de familier, som har behov for støtte. Det kommer bagdel på mange, at livet som nybagte forældre ikke altid lever op indtil de billeder, som man ser på de sociale medier.

Comments

129130131132133134135136137