Vædderen og Kærlighed

Tiltrukket Maximilian

I det lille Værtshus i Genf, hvor Russerne plejede at have deres Tilhold, nød Helene hurtigt sit beskedne Aftensmaaltid uden som sædvanlig at drikke en Kop Kaffe dertil — en Luksus, hun ikke havde nægtet sig lige siden den Dag, hun havde faaet sine Elever i Russisk. Men i Aften maatte hun skynde sig; et længe ventet Brev fra Rusland laa gemt i hendes Lomme. Hun havde for et Øjeblik siden faaet det af den gamle, hvidhaarede Urmager, til hvem hele hendes udenlandske Korrespondance blev adresseret, og hun brændte af Utaalmodighed efter at erfare de Nyheder, som det i al Almindelighed maatte indeholde, og efter at faa det overbragt til sin Ven Andrey, hvem det dog fornemmelig angik. Hun vekslede nogle Ord med en anden landflygtig, krydsede imellem de mange Rækker smaa Borde, ved hvilke der overalt sad Mænd i Arbejdsbluser, og naaede ud paa Gaden. Klokken var kun halvsyv, hun var sikker paa at træffe Andrey hjemme. Hendes smukke, noget stillestaaende Ansigt havde faaet en let Farve af den hurtige Gang. Andrey var alene, i Færd med at gøre Uddrag af en Statistik, som han benyttede til Grundlag for den Artikel, han hver Uge skrev til et russisk Provinsblad. Han vendte Hovedet og rejste sig med udstrakt Haand for at byde sin Gæst velkommen.

Sex- og kærlighedshoroskop for uge 17

Vædderen elsker både at få og række opmærksomhed, og Vædderens evner til at give sig selv fuldtud gør, at en kærlighedsaffære med en Vædder er både intens og spændende. Vædderens stjernetegn er maskulint og konkurrencepræget, og hertil hører også en del jalousi. Vædderen holder nidkært vagt over sin hjertenskær og holder sig ikke tilbage siden voldelige udfald mod enhver, der prøver at komme imellem jer. På uagtet af Vædderens ildhu, når det drejer sig om kærlighed, er det vigtigt, at Vædderens trang til uafhængighed plus selvhævdelse plejes i et forhold. Alligevel er det både vigtigt, at Vædderen får den opmærksomhed og hengivenhed, andrik eller hun søger, og at partneren virkeligt forstår Vædderens personlighed og sætter pris på den.

Ugens sex- og kærlighedshoroskop

Man er god til at lytte plus inddrage andre i dine tanker plus idéer. Det er også muligt, at du møder kærligheden på et kursustilbud eller på nettet. Du har benyttelse for nærhed og mærke din alliancepartner fysisk — krop mod krop.

Februar

Charlotte Damberg nåede dog aldrig at mene sit yes indtil den festglade Frederik. Frederik kunne ikke smide sit playboy-gen borte, plus den engang tennisstjerne blev stadig fordum snuppet pr. bedrag.

Comments

145146147148149150151152153