Spørgsmål & Svar

International Seats

Hvad gælder i forhold til afvikling af mit praktikforløb som led i uddannelsen? Svar: Hvis den ekstraordinære situation gør, at dit praktikforløb bliver afbrudt, vil din institution vurdere, om din praktik kan anses for gennemført med de fastsatte læringsmål på baggrund af den praktik, du allerede har gennemført. Er dette tilfældet, kan du fortsætte din uddannelse som planlagt. Hvis din praktik ikke kan anses for gennemført, vil din institution vurdere, hvilke faglige mangler der udestår og orientere dig herom, herunder hvordan disse mangler kan udbedres fx ved en praktikperiode senere i uddannelsenså du så vidt muligt kan fortsætte uddannelsen som planlagt. Vi er opmærksomme på, at udfordringer med praktik kan betyde, at du ikke kan afslutte din uddannelse inden for den fastsatte maksimale studietid.

Spørgsmål og svar opdelt på kategorier

Faglige adgangskrav Du kan søge om koncertoptagelse med en udenlandsk eksamen, hvis din uddannelse som minimum kan sidestilles inklusive en dansk adgangsgivende eksamen. Du kan undersøge, om din udenlandske uddannelse er adgangsgivende til videregående uddannelse i Dannevang, ved at slå den op pr. Eksamenshåndbogen. Herefter kan vi — inklusive udgangspunkt i denne vurdering - formindske stilling til, hvorvidt du opfylder adgangskravene. Sproglige adgangskrav Alle uddannelser på Erhvervsakademi MidtVest har dansk som undervisningssprog. Det vil sige, at alt undervisning, gruppearbejde, skriftlige afleveringer og eksaminer foregår på dansker.

International online 38039

Skal du undersøges eller behandles?

Forbindelse os Hvornår kan jeg få aldeles medicinsk forhåndsvurdering? Du kan først få en forhåndsvurdering, når der er indenunder to måneder til, du skal bygge. Alle spørgsmål angående dækning af afbestillingsforsikring på grund af kronisk eller eksisterende sygdom, bedes rettet direkte til dit rejseforsikringsselskab.

Kom videre

Yes det skal man! Den 1. Vore dækninger omfatter b. Vi kræver iøvrigt ikke, at du har det blåfarvet EU kort for at dække dig. Ja, vi tilbyder rejseforsikring med ungdomsrabat til studerende og unge under 30 år. Du skal vælge "ferie" hvordan rejsetype i bestillingsformularen. Prisen beregnes spontan efter din alder.

Comments

195196197198199200201202203